Cenovnik sport

Velika sala

Fudbal/Košarka (do 16h)

2880rsd

Fudbal/Košarka (od 16h do 17h)

4320rsd

Fudbal/Košarka (od 17h do 18h)

5040rsd

Fudbal/Košarka (od 18h do 19h)

6480rsd

Fudbal/Košarka (od 19h do 21h)

7200rsd

Fudbal/Košarka (od 21h)

6480rsd

Stoni tenis 1h

1200rsd

Tenis (1h)

od 2880rsd - 5040rsd

Rukomet

od 2880rsd - 7200rsd

Ekipni sportovi /subota i nedelja (do 15h)

5400rsd

Ekipni sportovi /subota i nedelja (od 15h)

7200rsd

Pregled slobodnih termina, kao i samu rezervaciju, možete izvršiti ovde

Mala sala sa Tatami (strunjača) podlogom

Borilačke veštine, gimnastika, ... =1h

3000rsd

Teretana

Slobodni treninzi

Fitness 1. mesec

7200rsd

Fitness 3. meseca

19400rsd

Fitness 6. meseci

34900rsd

Fitness godišnja

62900rsd

Vođeni treninzi

Vođeni trening

1500rsd

Vođeni trening 8 treninga (1 mesec)

10000rsd

Vođeni trening 12 treninga (1 mesec)

12000rsd

Individualni treninzi

Singl 1 termin

2500rsd

Singl 8 treninga (1 mesec)

17500rsd

Singl 12 treninga (1 mesec)

20500rsd

Duo 1 termin

4000rsd

Duo 8 treninga (1 mesec)

27000rsd

Duo 12 treninga (1 mesec)

36000rsd

Grupni treninzi

Yoga 8 termina (1 mesec)

3000rsd

Za višemesečnu uplatu korisnik stiče pravo na člansku karticu:

  • Standard
  • Limited
  • Business
  • Premium