Cenovnik sport

Velika sala

Fudbal/Košarka/Rukomet/Odbojka (do 16h)

3600rsd

Fudbal/Košarka/Rukomet/Odbojka (od 16h do 17h)

6000rsd

Fudbal/Košarka/Rukomet/Odbojka (od 17h)

7500rsd

Stoni tenis 1h

1500rsd

Tenis (1h)

od 3600rsd - 6000rsd

Ekipni sportovi /subota i nedelja

7500rsd

Napomena: Tenis, Odbojka i Stoni tenis, zahtevaju montažu i demontažu mreže i stolova koji ulaze u vreme termina

Pregled slobodnih termina, kao i samu rezervaciju, možete izvršiti ovde

Mala sala sa Tatami (strunjača) podlogom

Borilačke veštine, gimnastika, ... =1h

4000rsd

Teretana

Slobodni treninzi

Fitness 1. mesec

7200rsd

Fitness 3. meseca

19400rsd

Fitness 6. meseci

34900rsd

Fitness godišnja

62900rsd

Vođeni treninzi

Vođeni trening

1500rsd

Vođeni trening 8 treninga (1 mesec)

10000rsd

Vođeni trening 12 treninga (1 mesec)

12000rsd

Individualni treninzi

Singl 1 termin

2500rsd

Singl 8 treninga (1 mesec)

17500rsd

Singl 12 treninga (1 mesec)

20500rsd

Duo 1 termin

4000rsd

Duo 8 treninga (1 mesec)

27000rsd

Duo 12 treninga (1 mesec)

36000rsd

Grupni treninzi

Yoga 8 termina (1 mesec)

3000rsd

Za višemesečnu uplatu korisnik stiče pravo na člansku karticu:

  • Standard
  • Limited
  • Business
  • Premium